fbpx

 

PAKIET UMÓW
na roboty budowlane

 

Zawiera (51 stron) /zaktualizowany zestaw/

1. umowa o wykonanie prac budowlanych – niska wartość robót (6 stron);
2. umowa o wykonanie prac budowlanych – średnia wartość robót (9 stron);
3. umowa o roboty budowlane – wysoka wartość robót/generalne wykonawstwo (17 stron);
4. protokół przekazania placu budowy (2 strony);
5. protokół odbioru częściowego robót (2 strony);
6. protokół odbioru robót zanikających (2 strony);
7. protokół odbioru końcowego robót (2 strony);
8. protokół odbioru pogwarancyjnego robót (2 strony);
9. porozumienie trójstronne Inwestor-Wykonawca-Podwykonawca dotyczące
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przez Inwestora na rzecz Podwykonawcy(5 stron);
10. oświadczenie Wykonawcy o braku zaległości w płatnościach na rzecz Podwykonawców (1 strona);
11. oświadczenie Wykonawcy o braku korzystania z Podwykonawców (1 strona);
12. oświadczenie Podwykonawcy o braku zaległości w płatnościach ze strony Wykonawcy (1 strona).

 Profesjonalne wzory umów z wykonawcami robót budowlanych, przygotowane przez doświadczoną kancelarię w cenie:

299 zł netto (367,77 zł brutto)

 

Chcesz mieć bezpłatny dostęp do kursów, szkoleń?

Kupować książki i udział w warsztatach stacjonarnych ze zniżką 30%?

Dołącz do Klubu Dewelopera, społeczności, która wspiera prowadzenie biznesów deweloperskich.

Umowy zostały przygotowane przez kancelarię Koźmicki-Perdoch.

Jej współzałożyciel, mec. Grzegorz Koźmicki, to adwokat i deweloper, twórca i wspólnik grupy spółek Wille Miejskie (wille-miejskie.pl).

Mec. Koźmicki realizuje małe, kameralne inwestycje mieszkaniowe i komercyjne na terenie Poznania.

Jego doświadczenie w branży deweloperskiej pozwala na szerokie spojrzenie na problemy i zagrożenia wynikające z nieodpowiednio przygotowanych umów.