fbpx

 

PAKIET UMÓW
na roboty budowlane

 

Zawiera (43 strony):

1. umowa o wykonanie prac budowlanych – niska wartość robót (6 stron);
2. umowa o wykonanie prac budowlanych – średnia wartość robót (9 stron);
3. umowa o roboty budowlane – wysoka wartość robót/generalne wykonawstwo (17 stron);
4. protokół przekazania placu budowy (2 strony);
5. protokół odbioru częściowego robót (2 strony);
6. protokół odbioru robót zanikających (2 strony);
7. protokół odbioru końcowego robót (2 strony);
8. protokół odbioru pogwarancyjnego robót (2 strony).

 Profesjonalne wzory umów z wykonawcami robót budowlanych, przygotowane przez doświadczoną kancelarię w cenie:

199 zł netto (244,77 zł brutto)

 

Umowy zostały przygotowane przez kancelarię Koźmicki-Perdoch.

Jej współzałożyciel, mec. Grzegorz Koźmicki, to adwokat i deweloper, twórca i wspólnik grupy spółek Wille Miejskie (wille-miejskie.pl).

Mec. Koźmicki realizuje małe, kameralne inwestycje mieszkaniowe i komercyjne na terenie Poznania.

Jego doświadczenie w branży deweloperskiej pozwala na szerokie spojrzenie na problemy i zagrożenia wynikające z nieodpowiednio przygotowanych umów.