fbpx

Jeśli uważacie, że zapoznaliście się z Polskim Ładem 2.0., który wszedł w życie z dniem 1 lipca 2022 r. i teraz już nic nie zaskoczy, to jesteście w błędzie. Miłym błędzie.

Ustawa o podatku dochodowym a ukryta dywidenda

Wszystko przez art. 6 projektu ustawy z dnia 27 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Wspomniany artykuł odnosi się bowiem do ukrytej dywidendy – tematu tak ważnego dla wszystkich choćby z branży deweloperskiej. Tak jak wspominaliśmy Ministerstwo Finansów jeszcze w zeszłym roku twierdziło, że podejmie prace nad tymi rozwiązaniami celem doprecyzowania wprowadzonych postanowień.

Przypomnijmy, iż chodziło o to, że w przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, podatnik nie miałby możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów, przy czym wprowadzono następujące kategorie kosztów uznawanych za ukrytą dywidendę, tj.:

1) gdy wysokość tych kosztów lub termin ich poniesienia w jakikolwiek sposób są uzależnione od osiągnięcia zysku przez podatnika lub wysokości tego zysku lub

2) gdy racjonalnie działający podatnik nie poniósłby takich kosztów lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany

(…), lub

3) gdy koszty te obejmują wynagrodzenie za prawo do korzystania z aktywów, które stanowiły własność lub współwłasność wspólnika lub podmiotu powiązanego ze wspólnikiem przed utworzeniem podatnika.

Czytaj także: Najwyższa stawka podatku od nieruchomości – kiedy trzeba ją zapłacić?

Czy przepisy dotyczące ukrytej dywidendy zostaną uchylone? 

Przepisy te miały na celu przeciwdziałanie sytuacji, w której dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie określonej płatności do kosztów uzyskania przychodu i opodatkowanie zysku w innym podmiocie, z często dużo lepszą stawką podatkową, ograniczając przy tym ryzyko prowadzonej działalności.

Wspomniane dalsze analizy Ministerstwa Finansów oraz postulaty przedsiębiorców doprowadziły do ustalenia, iż z uwagi na niepewną sytuację gospodarczą, wojnę w Ukrainie, zasadne jest uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.

Omawiany projekt wprowadza również zmiany w zakresie:

  • odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (2022 r.)
  • zmianę przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC),
  • zmianę przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,
  • zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT),
  • zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,
  • złagodzenie warunków skorzystania ze zwolnienia przez polską spółkę holdingową,
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że na ten moment jest to jedynie projekt na etapie konsultacji. Będziemy monitorowali sytuację i informowali na bieżąco o postępach prac.

O autorze

Michał Pomorski – Adwokat. Specjalizuje się w prawie podatkowym z uwzględnieniem prawa handlowego. Doradza Klientom w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT. Zajmuje się obsługą transakcyjną Klientów, audytowaniem spółek oraz przygotowywaniem strategii i struktur podatkowych, w tym podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami.

Michał zawsze dąży do wypracowania najlepszego pod kątem biznesowym i optymalnego podatkowo rozwiązania. W pierwszej kolejności jednak bierze pod uwagę cele biznesowe i pod to przygotowuje odpowiednie propozycje. 

Od 10 lat uczestniczy w różnych projektach biznesowych począwszy od tworzenia struktur podatkowych, ich restrukturyzacji oraz zabezpieczeniu majątku prywatnego. Aktywnie broni przedsiębiorców w toku kontroli i postępowań podatkowych oraz przed sądami administracyjnymi.

Chcesz wiedzieć więcej? Zachęcamy do kontaktu z autorem.

Jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona Autorów, masz pomysł na tekst i chcesz mi go przedstawić?

Napisz na adres: ewelina@dewelopuj.pl