fbpx

Znajomość rodzaju gruntu na działce to pierwszy krok do wyboru odpowiedniego posadowienia budynku. Jednak nie każdy wie, jak sprawdzić rodzaj gruntu ani na jakich gruntach warto budować (aby mieć jak najmniej potencjalnych ryzyk i, co z nich wynika, kosztów). Zatem jak i gdzie można sprawdzić rodzaj gruntu?

Jakie są rodzaje gruntów budowlanych?

Zanim przejdę do podziału, podkreślenia wymaga, że wyjaśnienia, które znajdziesz w artykule, to wyjaśnienia uproszczone – czyli takie, które mają ci posłużyć tylko na potrzeby wstępnej analizy. Służą do tego, aby ułatwić zrozumienie zagadnienia laikom.

W przypadku gruntów budowlanych wyróżnia się grunty naturalne i antropogeniczne. Antropogeniczne to te, które powstały na skutek działania człowieka. Natomiast grunty naturalne można podzielić na rodzime i nasypowe. Możesz mieć do czynienia z nasypem budowlanym lub niebudowlanym – pierwszy to taki, który został wzniesiony w procesie kontrolowanym, drugi, spotykany dużo częściej, powstaje wskutek niekontrolowanej działalności człowieka na danej działce.

Z kolei grunty naturalne (rodzime) można podzielić na grunty mineralne i organiczne. Grunty mineralne (nieskaliste, drobnoziarniste) dzielą się na grunty niespoiste i spoiste.

Rodzaje gruntów: grunt spoisty i niespoisty. Na czym warto budować?

Zacznę od gruntu spoistego, który często potocznie nazywany jest gliną (co jest oczywiście błędem). Charakteryzuje się spójnością, czyli mówiąc kolokwialnie składa się nie z oddzielnych ziaren, a stanowi jedną całość w swojej masie. Czasami konsystencją przypomina plastelinę, czasami jest twardy jak beton.

Ważne, żeby mieć świadomość, że ze względu na występowanie w nim bardzo małych cząsteczek jest on mocno podatny na działanie wody. Charakteryzuje się również małą przepuszczalnością wody. To sprawia, że nie można w takich gruntach wykonywać studni chłonnych. Błędem jest myślenie, że grunt ten jest słabo nośny i wymaga wymiany. Posadowienie bezpośrednie na gruntach spoistych jest możliwe – pod warunkiem zabezpieczenia go przed działaniem wody.

A jak wygląda charakterystyka gruntu niespoistego? Często potocznie nazywany jest piaskiem. W przypadku tego gruntu znaczenie ma uziarnienie. Jednak warto pamiętać, że ma zdecydowanie większą przepuszczalność wody od gruntów spoistych oraz zniszczenia w jego strukturze wynikające z przepływu wody są naprawialne w stosunkowo krótkim czasie, a już na pewno dużo mniejszym kosztem, niż ma się to w przypadku gruntów spoistych.

Grunty niespoiste w stanie luźnym mogą być uznane za nienośne i będą wymagały wzmocnienia. A to obala kolejny mit, że jeśli w wykopie pojawia się piasek, to nie będzie żadnych problemów.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zachęcamy Cię do udziału w kursie online “Zarządzanie budową w inwestycji deweloperskiej”!

Jak i gdzie można sprawdzić rodzaj gruntu?

Wyjazd na działkę jest źródłem ogromnej ilość danych do analizy i już podczas pierwszej wizyty możesz wstępnie założyć, z jakim gruntem masz do czynienia. Przy czym słowem-kluczem jest słowo “wstępnie” – zawsze warto wykonać specjalistyczne badania, aby dobrze dobrać posadowienie budynku. Podczas wizyty na działce przejdź się po niej, sprawdź, jak zachowuje się grunt, obserwuj rosnącą na nim roślinność – już te wstępne obserwacje dadzą Ci pewne wskazówki.

Gdy będziesz się kontaktować z pośrednikiem lub właścicielem działki, zapytaj go, czy posiada badania gruntowe dla wystawionego na sprzedaż terenu. Zastanawiasz się pewnie, jak świeże powinny to być badania. Co prawda grunt nie ulegnie istotnej zmianie w przeciągu nawet 30 lat,ale pamiętaj, że dawniej badania tego typu były wykonywane sprzętem gorszej jakości. Obowiązywały także wtedy inne przepisy i normy. Dlatego im świeższe badania, tym lepiej.

Wyjazd na działkę oraz pozyskanie danych na jej temat może dać Ci wiele informacji, jednak jeśli chcesz rzetelnie sprawdzić rodzaj gruntu i wybrać odpowiedni do niego rodzaj posadowienia budynku, samodzielnie zleć badania gruntowe i/lub geodezyjne. Pomoc wykwalifikowanego specjalisty w tym zakresie będzie nieoceniona.

O autorze

Jakub Ruciński
Związany z branżą od 2010 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej na kierunku budownictwo (specjalizacja inżyniera geotechnicza). Ekspert od geotechniki i fundamentowania. Pracował min. przy pracach stanu surowego największej Trójmiejskiej Galerii Handlowej – Forum Gdańsk. Od 2018 roku właściciel firmy specjalizującej się w realizacji stanów surowych. Zwolennik planowania inwestycji budowlanych według zasad zrównoważonego rozwoju, z nastawieniem na maksymalny odzysk wód opadowych i ich racjonalnego gospodarowania w obrębie posesji.

Artykuł powstał przy współpracy z Eweliną Zdancewicz – content managerem marki Dewelopuj.

Jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona Autorów, masz pomysł na tekst i chcesz mi go przedstawić?

Napisz na adres: ewelina@dewelopuj.pl