fbpx

We wrześniu 2020 znowelizowano prawo budowlane. Co do zasady, zmiany mają przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Jak wygląda to w praktyce i w jaki sposób zmieni życie deweloperów? Obszernej odpowiedzi na te zagadnienia udzielił Grzegorz Koźmicki, adwokat i deweloper.

Nowelizacja ustawy wprowadziła bardzo wiele zmian, które specjaliści zgodnie oceniają na takie, które są w stanie przyspieszyć wydanie pozwolenia na budowę o około 2 miesiące w stosunku do czasu sprzed nowelizacji, kiedy średnio na dokumentację czekało się około roku.

Usprawnienia dla deweloperów będą dotyczyły np. projektu zagospodarowania działki. Dzięki takiemu rozwiązaniu nie jest konieczne składanie całego projektu architektonicznego. Czy będzie to pomocne, stanie się martwym przepisem, czy wręcz przeciwnie, gminy będą nakładały kolejne obowiązki na inwestorów? Zdania praktyków są raczej sceptyczne.

Jak zmieni się współpraca z projektantami? Czy zmiany będą rzutowały na koszty architektoniczne?

Zobacz niezwykle wyczerpującą rozmowę Pawła Górskiego z Grzegorzem Koźmickim, w którym poruszane są m.in. następujące kwestie:

  • Nowy podział projektu budowlanego,
  • Zmiany w kwalifikacji istotnych odstąpień od projektu,
  • Sytuacje, w których stosujemy pozwolenie, a kiedy zgłoszenie,
  • Stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie,
  • Zmiany w odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych.