fbpx

Po co deweloperowi polisa wszystkich ryzyk budowy, czyli tzw. CAR? Przede wszystkim po to, żeby spać spokojnie. Zobacz, jakie szkody przytrafiły się w ostatnim roku Twoim kolegom po fachu i przekonaj się sam, że nie warto ryzykować wybierając mniejszy zakres ubezpieczenia.

polisa dewelopera wszystkich ryzyk budowy

Artykuł przygotowany przez Konrada Gawrona, właściciela firmy brokerskiej w zakresie ubezpieczeń (pełne bio autora znajdziesz pod tekstem):

Sezon budowlany w 2023 roku rozpoczął się na dobre. Początek wiosny to dla wielu inwestorów również początek prac budowlanych, początek inwestycji. Wielu z Was rozpoczęło bądź w najbliższym czasie rozpocznie prace budowlane w zakresie obiektów  szeregowych, bliźniaczych, a także wielokondygnacyjnych. Aktualnie to najlepszy moment, aby pomyśleć o ubezpieczeniu swojej inwestycji w zakresie wszystkich ryzyk budowy i montażu (Contractors All RIsk). Zasadność takiego ubezpieczenia potwierdzają szkody, które notowaliśmy w ostatnim sezonie budowlanym. 

Moment zawarcia ochrony ubezpieczeniowej jest bardzo istotny. Zdarzenia pojawiające się podczas całego procesu budowlanego mogą mieć swój przyczynek  w początkowych etapach budowy, a ujawnić się na samym końcu podczas testów czy rozruchów instalacji i przed wystąpieniem o pozwolenie na użytkowanie.  Stąd tak ważny jest moment zawarcia polisy. Przypominamy o tym również dlatego, iż często otrzymujemy zgłoszenia potrzeby ubezpieczenia na etapie stanu surowego zamkniętego, a nawet później. Na tym etapie żaden Ubezpieczyciel nie wyda już zgody na ubezpieczenie CAR. Warto przypomnieć, iż polisę ryzyk budowlanych zawieramy przed rozpoczęciem prac, najpóźniej na etapie fundamentów.

Po co inwestorowi polisa wszystkich ryzyk budowy?

Jeżeli wykonawca przejął protokolarnie od inwestora teren budowy, ponosi on aż do chwili oddania obiektu odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. Dopóki protokolarne przekazanie nie nastąpi, odpowiedzialność ta obciąża inwestora. Jednocześnie Inwestor musi mieć pewność, że główny wykonawca zapewnia ubezpieczenie budowy w odpowiednim dla Inwestora zakresie. W przeciwnym wypadku taką budowę należy ubezpieczyć we własnym zakresie. Stosując system gospodarczy budowy (brak głównego wykonawcy) zabezpieczenie się przed szkodami w substancji budynku jest tym bardziej niezbędne. 

Zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors All Risk) jest bardzo szeroki i obejmuje szkody powstałe między inny wskutek następujących zdarzeń:

  •       pożary, uderzenie pioruna, 
  •       silny wiatr, intensywne opady deszczu czy śniegu,
  •       zapadanie się lub osuwanie gruntu, osuwanie się skał,
  •       zalanie,
  •       kradzież z włamaniem, zniszczenie szyb,
  •       złe wykonawstwo, akty wandalizmu, błąd ludzki,
  •       błędy projektowe.

 

Zastosowana w praktyce – szkody

Przykładowe szkody, jakie likwidowaliśmy z polisy CAR i OC dewelopera w ostatnim roku:

  1. Kradzież instalacji elektrycznej z placu budowy budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej. Nieznany sprawca wszedł na teren budowy, włamał się do budynków (przez drzwi techniczne) i dokonał kradzieży przewodów instalacyjnych przez wyrwanie ich z otynkowanych ścian i sufitów. Sprawca dokonał również obcięcia wiązek przewodów zwiniętych w miejscach przyszłych skrzynek rozdzielczych oraz uszkodził rurę gazową w jednym budynku. Koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody wyniosły 39 000 zł. Wykonawca musiał zastosować specjalne mufy celem połączenia pociętych kabli. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.
  2. Zniszczenie elewacji wskutek intensywnych opadów. Wykonawca wykonał elewacje w terminie zimowym.  Kilka dni po odbiorze okazała się, iż wiele elementów było do poprawy. Elewacja po obfitych opadach dosłownie „spłynęła” .  Naprawa po szkodzie polegała na zerwaniu zniszczone elewacji (około 50% powierzchni), rur spustowych, parapetów, ponowne ocieplenie budynku płytami styropianowymi i naniesienie tynku. Koszt robót – 85 000 zł.  Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie.

3. Pożar konstrukcji dachu.  Wykonawca wykonał konstrukcję dachu i na kilka dni zszedł z placu budowy w oczekiwaniu na transport pokrycia w postaci dachów ceramicznej. Doszło do pożaru (najprawdopodobniej podpalenie). Likwidacja szkody polegała na rozebraniu pozostało spalonej substancji., oraz zamówienie drewna i wykonaniu ponownie prac konstrukcyjnych.  Koszt robót – 90 000 zł. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie. 

Program ubezpieczenia CAR dla grupy Dewelopuj.pl

W związku z powyższym rekomendujemy program ubezpieczenia dla grupy Dewelopuj.pl. W ramach niniejszego programu, ubezpieczeniu podlega cała inwestycja podczas procesu budowy (budynek, budowle), od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, przyszłych i niepewnych, zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczone są wszystkie podmioty biorące udział w inwestycji. tj. inwestor, wykonawcy, podwykonawcy, inne podmioty uczestniczące w realizacji inwestycji których wartość prac oraz materiałów ujęta została w wartości kontraktu wynikającej z podpisanej umowy o roboty budowlane.

Składka za ubezpieczenie wynosi 0,067% wartości kontraktu tj. 670 zł za każdy 1 milion sumy ubezpieczenia. Składka minimalna 1 200 zł.

Zakres ubezpieczenia w cenie zawiera klauzule nr: 001, 003, 004, 006, 100, 113, 115 oraz 119, klauzulę uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, wzrostu wartości kontraktu oraz automatycznego przedłużenia kontraktu.

O autorze

Konrad Gawron – broker ubezpieczeniowy

Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym, doradza w zakresie optymalnego programu ubezpieczenia oraz aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód swoich klientów. Wcześniej jako pracownik, a od 2019 r. właściciel własnej firmy brokerskiej  w zakresie ubezpieczeń.

Dodatkowo posiada również uprawnienia Rzeczoznawcy Majątkowego. W tym zakresie zajmuje się wyceną inwestycji budowlanych, nieruchomości, maszyn oraz urządzeń.

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii specjalność ubezpieczenia gospodarcze. Następnie ukończył studia podyplomowe dotyczące gospodarowania nieruchomościami w zakresie szacowania wartości nieruchomości. W 2009 r. zdał egzamin na Brokera ubezpieczeniowego.

Od ponad 10 lat zajmuje się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym w firmach i jednostkach samorządu terytorialnego, doradzam w zakresie optymalnego programu ubezpieczenia oraz aktywnie uczestniczy w procesie likwidacji szkód.

Chcesz poznać autora tego artykułu? Weź udział w konferencji Zawód Deweloper, ponieważ firma Konrada Gawrona została oficjalnym Partnerem Wydarzenia:

polisa dewelopera wszystkich ryzyk budowy

Jeśli i Ty chcesz dołączyć do grona Autorów, masz pomysł na tekst i chcesz nam go przedstawić?

Napisz na adres: kontakt@dewelopuj.pl