fbpx
Czy deweloper potrzebuje ubezpieczenia budowy?

Czy deweloper potrzebuje ubezpieczenia budowy?

Od momentu przejęcia terenu budowy Wykonawca jest za niego odpowiedzialny w całości, jak również za szkodę, która może się zdarzyć przy realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca odpowiada wobec osób trzecich i inwestora na podstawie...